Over Holyswan

We leven in zo een drukke en snelle tijd dat onze behoefte aan rust, harmonie en evenwicht alsmaar groter wordt. Steeds meer mensen verlangen naar een stilteplek, naar een manier om spiritualiteit zelf vorm te geven en in hun dagelijks leven te integreren.
Juist uit die behoefte ontstond bij mij ook de noodzaak huisaltaartjes te gaan maken. Toen ik in korte tijd helaas veel dierbaren om mij heen verloor, groeide mijn verlangen naar een bijzondere plek om een kaarsje of wierook te branden, om kracht en troost te vinden. Een plek om even aandachtig naar binnen te keren en tot rust te komen. Of gewoon om even te genieten van iets moois.

Elk huisaltaar, tempeltje of kistje van HolySwan wil zo’n plek voor je zijn. Ze nodigen je uit om je verlangens, herinneringen of je dankbaarheid te uiten en in contact te komen met iets dat boven jezelf uitstijgt. Alle altaartjes zijn door mijzelf, Swantje Haage, ontworpen en geheel met de hand gemaakt. Daardoor is elk exemplaar uniek.
De kistjes of doosjes zijn meestal op maat gemaakt door mijn vriend Dirk Blase, die timmerman is. Af en toe verrast hij ook mij met spannende vormen, zoals een ster of driekwartcirkel. Die inspireren mij dan extra tot het maken van mijn religieuze kunstwerkjes.

Universeel spiritueel

Als ik aan een altaartje werk, ben ik zielsgelukkig, krijg ik vlinders in mijn buik en kan ik mij volkomen verliezen. Het lijkt alsof de tijd stilstaat en ik vergeet de wereld om mij heen. Ik hoop dat mijn altaartjes die bezieling uitstralen en overdragen.
Zelf niet religieus in de traditionele zin van het woord, geloof ik wel sterk in het vinden van je eigen geloof. Daarom gebruik ik aansprekende rituelen en elementen uit de grote wereldreligies en -culturen in mijn schrijntjes en schrik ik er niet voor terug om hun symboliek naast en door elkaar te gebruiken. Ieder kistje krijgt zo een geheel eigen sfeer en vertelt een eigen verhaal. Af en toe met een knipoog of een kritische ondertoon. Die laatste verwijst dan naar de vaak destructieve bekeerdrang en arrogantie waarmee sommige religies zich profileren als het enige ware geloof. Want ware spiritualiteit is in mijn optiek verbindend en zaait geen tweedracht. Dit thema keert in al mijn altaartjes terug en maakt ze universeel en voor iedereen geschikt.

Werkwijze

Ik neem voor elk altaar een heiligenbeeldje als uitgangspunt en zoek eerst uit om wat voor Boeddha, Jezus of Mariaverschijning het gaat. Welk verhaal schuilt erachter? Dit geeft mij het houvast om tot een soort concept te komen. Wat wil ik met het altaartje zeggen? Wat moet het uitstralen? En welke kleuren, ornamentiek en symboliek ga ik gebruiken? Daarna maak ik een soort sfeercollage; verzamel ik materialen, stoffen, patroontjes, lintjes en frutsels en zo nodig zoek ik geschikte afbeeldingen en teksten erbij. Vaak scan ik stofjes of mooie printjes om ze op de computer weer te bewerken tot nieuwe beelden en achtergronden waarmee ik de kistjes dan bekleed. Hierin, en in de details, de verhoudingen, symmetrie en het expressieve kleurgebruik van de altaartjes, laat zich waarschijnlijk mijn achtergrond als grafisch ontwerper herkennen.

In opdracht

Wil je een eigen beeldje, foto of andere dierbare symbolen en herinneringen in je huisaltaartje hebben? Heb je behoefte om een overleden dierbare een speciaal gedenkplekje te geven? Of wil je juist een bijzonder aandenken aan een trouwerij, een geboorte, een communie of een andere feestelijke gelegenheid? Ik werk ook in opdracht. Bel of mail mij zodat we je wensen kunnen bespreken en samen een uniek altaartje voor jouw persoonlijke situatie kunnen creëren.

De naam HolySwan

De naam HolySwan is een knipoog naar mijn koosnaampje Swan, maar verwijst ook naar de symboliek van de (heilige) zwaan, die in verschillende culturen en godsdiensten geassocieerd wordt met gratie, zuiverheid, transformatie, kracht, liefde en trouw. De zwaan kan zich in water en lucht, de twee elementen die staan voor voelen en denken, elegant bewegen. De witte zwaan symboliseert zuiverheid. In het hindoeïsme is de ‘muziek’ die zwanen met hun vleugels maken een metafoor voor het inademen en uitademen van de heilige levensadem. Bij de Indianen staat de zwaan symbool voor transformatie en de ontwikkeling van je intuïtie.